• E_E_980x324_srp.jpg

Pregledi profila

Pre događaja 37651
Posle događaja 488274

 ENERGETIKA 2016

Značajan doprinos sveobuhvatnom ekonomskom i privrednom razvoju Republike Srbije, doneće ulaganje u energetski sektor i modernizaciju energetske infrastrukture. Prateći privredna dešavanja, Beogradski sajam i ove godine u periodu od 12 - 14. oktobra organizuje 12. Međunarodni sajam električne energije, uglja, gasa i nafte, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, rudarstvo „ENERGETIKA 2016“.

Oblast energetike donosi nam ozbiljan investicioni ciklus, i zainteresovane investitora iz EU, SAD-a, Rusije i Kine, koji su spremni da ulažu u energetski sistem Republike Srbije. Kako najavljuju iz nadležnog Ministarstva rudarstva i energetike, uskoro počinje izgradnja novog bloka termoelektrane Kostolac, koja uz kinesku pomoć predstavlja kapitalnu investiciju. Ovaj projekat je izuzetno važan i suštinski će uticati na celokupan energetski sistem Srbije, jer podaci pokazuju da će posle 2020. godine doći do povećanja potrošnje električne energije. Pored ovog izuzetnog projekta, postoje i planovi za ulaganje u termoelektranu i rudnik Štavalj, kao i mogućnost velikog ulaganja u obnovljive izvore energije, zahvaljujući podsticajima države, kako bismo do 2020. godine dostigli cilj od 27% proizvodnje struje koristeći obnovljive izvore energije. Trenutno, od obnovljivih izvora energije naša zemlja najviše koristi drvnu biomasu i vodotokove , što čini samo trećinu potencijala obnovljivih izvora energije, a naročito je neiskorišćen potencijal vetra i sunca.

Novi zakon o energetici koji je nedavno usvojen od 1. januara 2015. godine u potpunosti primenjuje sve mere iz Trećeg energetskog paketa EU za oblasti gasnog, elektroenergetskog sektora i obnovljivih izvora energije, čime Republika Srbija postaje prva zemlja u regionu koja je primenila sve te odredbe, i u oblasti energetike najviše iskoračila u usklađivanju sa evropskim integracijama.

Takođe, Zakon će obezbediti sigurno i kvalitetno snadbevanje potrošača energentima, poboljšanje investicionog ambijenta, efikasan rad tržišta gasa i struje, učešće stranih lica na tržištu električne energije, kao i primenu evropskih propisa u ovoj oblasti.

 

Additional info about fields of Energy and Environment in Serbia, could be found on the web site of the Europian Integration Office - Goverment of the Republic of Serbia:

NATIONAL PROGRAMME FOR ADOPTION OF THE ACQUIS (2014 - 2018 (click on the link)

-  Pages from 416 to 430 – Energy

(sourcelink to the web site of the Europian Integration Office - Goverment of the Republic of Serbia)

Organizator

Medijski partneri

  • water_network_by_ASPE.png
  • Biznis_magazin.jpg
  • Ekonometar.jpg
  • Pro_gradnja_65677.jpg
  • energetskiportal_logo.png
  • BGEN_logo.jpg

Lokacija