• E_E_980x324_srp.jpg

Pregledi profila

Pre događaja 37651
Posle događaja 488317

 VODA

 • analiza, upravljanje i praćenje površinskih i podzemnih voda
 • oprema, hemikalije i tehnologija za distribuciju i održavanje vode i vodovoda
 • (prečistači, cisterne, rezervoari)
 • kontrola izvorišta i postrojenja za tretman voda
 • navodnjavanje i odvodnjavanje
 • proizvođači mernih instrumenata, automatizacija i monitoring sistem
 • oprema za izgradnju i održavanje vodovoda i kanalizacije
 • oprema i tehnologija za odvođenje i prečišćavanje industrijskih i drugih
 • otpadnih voda
 • monitoring voda
 • zaštita od poplava
 • rečni ekosistemi

 VAZDUH

 • merenje kvaliteta i zagađenja vazduha
 • zaštita vazduha
 • smanjenje štetnih emisija elektroenergetskog i industrijskog kompleksa

 ZEMLJIŠTE

 • merenje kvaliteta, prevencija zagađenja i dekontaminacija zemljišta
 • biodiverzitet i geodiverzitet

 RECIKLAŽA

 • industrijski, komunalni, medicinski, elektronski i bio otpad
 • mašine i oprema za sakupljanje i reciklažu otpada
 • sanacija i rekultivacija prostora degradiranih deponija komunalnog otpada
 • tehnologije za preradu otpada i očuvanja životne sredine

 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • praćenje klime i klimatskih promena
 • zaštita i upravljanje prirodnim resursima
 • održivi razvoj i obnova prirodnih resursa
 • gajenje, održavanje i obnova šuma
 • rečni i jezerski ekosistemi
 • nacionalni parkovi i druga zaštićena prirodna dobra
 • klizišta i odroni, prevencija i sanacija
 • procena opasnosti od hemijskog udesa i prevencija
 • upravljanje industrijskim zagađenjem
 • zaštita od buke i vibracije
 • strategija, projekti i edukativni programi za očuvanje životne sredine i prirode

 KOMUNALNA DELATNOST

 • komunalna oprema
 • komunalne mašine
 • komunalna vozila

 BERZA EKOLOŠKIH USLUGA I OPREME

 • usluge ekohemijske karakterizacije životne sredine
 • inženjering u životnoj sredini
 • laboratorijska oprema 
 • Naučno-istraživački transfer tehnologija 
 • OSTALO

Organizator

Medijski partneri

 • water_network_by_ASPE.png
 • Biznis_magazin.jpg
 • Ekonometar.jpg
 • Pro_gradnja_65677.jpg
 • energetskiportal_logo.png
 • BGEN_logo.jpg

Lokacija