• E_E_980x324_srp.jpg

ENERGOPROJEKT ENTEL

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Projektovanje, konsalting i inženjering termoenergetskih,
nuklearnih, elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata
i sistema

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Projektant, Konsultant

Grad: Beograd ,Bulevar Mihaila Pupina 12 Google map

Oblasti poslovanja

ELEKTRIČNA ENERGIJA

  1. elektrane i tehnologija za elektrane
  2. prenos i distribucija električne energije