• E_E_980x324_srp.jpg

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

„Eko list“ je časopis koji se bavi temama iz oblasti ekologije, zaštite
životne sredine i održivog razvoja.

„Eko list“ is the magazine covering the topics of ecology, protection of
human environment and sustainable development.

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Ostalo

Grad: Bački Petrovac 21470,Kosovska 10 Google map