• E_E_980x324_srp.jpg

Bilatateralni sastanci

 • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
 • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
 • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd ,Bul.Mihajla Pupina 12 Google map

Oblasti poslovanja

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 1. elektrane i tehnologija za elektrane
 2. oprema i uređaji za proizvodnju električne energije
 3. prenos i distribucija električne energije
 4. upravljački dispečerski centri
 5. postrojenja za snadbevanje industrije električnom energijom
 6. distribucija toplotne energije
 7. oprema za dalekovode

GAS I NAFTA

 1. skladištenje nafte i derivata nafte ¨ trgovina naftom i derivatima nafte
 2. gasifikacija industrijskih postrojenja

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 1. energija vetra
 2. solarna energija