• E_E_980x324_srp.jpg

A. D. GOSA-FABRIKA OPREME I MASINA - GOSA FOM

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Projektovanje i proizvodnja rudarske opreme, koksne i metalurške opreme, dizalica, reduktora, čeličnih konstrukcija, mostova i rezervoara

Zemlja: Srbija

Grad: Smederevska Palanka ,Industrijska 70 Google map

Oblasti poslovanja

UGALJ

  1. mašine i uređaji za otkopavanje i utovar
  2. transport i transportni sistemi ¨ homogenizacija