• E_E_980x324_srp.jpg

INSTITUT MIHAJLO PUPIN - AUTOMATIKA DOO

http://www.pupin.rs

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Istraživanje, razvoj, proizvodnja i integracija SCADA i DCS sistema u elektroprivredi, vodoprivredi i procesnoj industriji.

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd ,Volgina 15 Google map

Oblasti poslovanja

ELEKTRIČNA ENERGIJA

  1. proizvodnja električne energije
  2. proizvodnja toplotne energije: tehnologija, oprrema i uređaji
  3. upravljački dispečerski centri

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

  1. male hidroelektrane
  2. solarna energija

NAUČNO TEHNOLOŠKI TRANSFER TEHNOLOGIJA