• E_E_980x324_srp.jpg

DUME-TRADE DOO

http://www.dume-trade.si/

Bilatateralni sastanci

 • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
 • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
 • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Zemlja: Slovenia

Grad: Portoroz /,Obala 123 Google map

Oblasti poslovanja

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 1. proizvodnja električne energije
 2. proizvodnja toplotne energije: tehnologija, oprrema i uređaji
 3. elektrane i tehnologija za elektrane
 4. prenos i distribucija električne energije
 5. postrojenja za snadbevanje industrije električnom energijom
 6. distribucija toplotne energije

GAS I NAFTA

 1. oprema i uređaji za rafinerijsku i petrohemijsku preradu
 2. proizvodnja derivata nafte
 3. transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima
 4. skladištenje nafte i derivata nafte ¨ trgovina naftom i derivatima nafte
 5. transport prirodnog gasa
 6. transport prirodnog gasa
 7. trgovina prirodnim gasom
 8. gasifikacija domaćinstava

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 1. male hidroelektrane
 2. biomasa
 3. geotermalna energija

ENERGETSKA EFIKASNOST