• E_E_980x324_srp.jpg

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd ,Trg Nikole Pašića 1 Google map

Oblasti poslovanja

ELEKTRIČNA ENERGIJA

  1. elektrane i tehnologija za elektrane
  2. oprema i uređaji za proizvodnju električne energije

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

  1. male hidroelektrane
  2. biomasa
  3. energija vetra
  4. solarna energija

ENERGETSKA EFIKASNOST