• E_E_980x324_srp.jpg

TO-NET d.o.o.

http://www.to-net.rs

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)
1442989836logo_2_boje_200x60.jpg

TO-NET je kompanija koja je fokusirana na razvoj, implementaciju i održavanje informacionih sistema.
Najznačajnije ICT rešenje koje smo razvili i implementirali je INIS – INfrastrukturni Informacioni Sistem. Namenjen je distributerima prirodnog gasa, toplanama, elektrodistribuciji, telekomu i održavanju drugih infrastrukturnih sistema (putevi, dalekovodi, cevovodi, kablovi, …)
Pored INIS-a razvili smo i implementirali Mernu platformu i INIS SCADA sistem. Takođe imamo iskustva u razvijanju i implementaciji SMS servisa, DMS sistema, mobilnih sistema i IT infrastrukture. To-net posluje u skladu sa sertifikatima ISO 27001 za sistem menadžmenta za sigurnost informacija i ISO 90001 za sistem menadžmenta kvalitetom.

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Ponuđač usluga, Ostalo

Veličina organizacije: 11-25

Grad: Novi Sad 21000,Sentandrejski put 44 Google map

Oblasti poslovanja

NAUČNO TEHNOLOŠKI TRANSFER TEHNOLOGIJA