• E_E_980x324_srp.jpg

Poslovno udruzenje"Elektromasinogradnja"

http://www.elektromasinogradnja.com

Bilatateralni sastanci

 • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
 • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
 • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd ,Bul. Mihajla Pupina 12/III Google map

Oblasti poslovanja

ELEKTRIČNA ENERGIJA

 1. elektrane i tehnologija za elektrane
 2. oprema i uređaji za proizvodnju električne energije
 3. upravljački dispečerski centri
 4. postrojenja za snadbevanje industrije električnom energijom
 5. zaštitna, kontrolna i merna oprema i uređaji

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

 1. male hidroelektrane
 2. solarna energija

ENERGETSKA EFIKASNOST

  NAUČNO TEHNOLOŠKI TRANSFER TEHNOLOGIJA