• E_E_980x324_srp.jpg

APEX TEHNIKS DOO

http://www.apextehniks.eu

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Inženjering u oblasti vakumsko cevne tehnologije za pretvaranje solarne energije u toplotnu ili električnu energiju za upotrebu u domaćinstvu i za industrijsku upotrebu

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd 11000,Uginovački put 116 Google map

Oblasti poslovanja

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

  1. solarna energija