• E_E_980x324_srp.jpg

INSTITUT MOL doo

http://www.mol.rs

Bilatateralni sastanci

 • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
 • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
 • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Ispitivanje otpadnih podzemni i površinskih voda
Ispitivanje kvaliteta vazduha
Uzorkovanje, ispitivanje otpada

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Ostalo

Grad: Stara Pazova ,Nikole Tesle 15 Google map

Oblasti poslovanja

VODA

  VAZDUH

   ZEMLJIŠTE

    BERZA EKOLOŠKIH USLUGA