• E_E_980x324_srp.jpg

Kompletno snabdevanje za male i srednje hidro elektrane.

Total supplier of small and medium hydropower plants.

Zemlja: Norway

Grad: Dimmelsvik 5464,Omvikedalsvegen 154 Google map

Oblasti poslovanja

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE