• E_E_980x324_srp.jpg

UDRUŽENJE RECIKLERA SRBIJE

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Udruzenje reciklera Srbije, formirano od strane najznacajnijih firmi
koje se bave recikliranjem I sakupljanjem, ima za cilj da kroz zajedničke
aktivnosti zaštiti interese reciklera i sakupljača, promovišu načela
zaštite životne sredine, ali i da se kroz partnerski dijalog sa Vladom
Srbije nastavi razvoj reciklažne industrije.

Association of Serbian Recycling Firms was established by the major
companies dealing with recycling and collecting, with the aim to
protect mutual interests of the recycling and collecting firms through
group activities, promoting the imperatives of the protection of human
environment, and continue the development of the recycling industry
through the partnership dialogue with the Serbian Government.

Zemlja: Srbija

Grad: Beograd 11000 ,Svetozara Markovića 56 Google map