• E_E_980x324_srp.jpg

.A.S.A. EKO d.o.o. Beograd

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Upravljanje otpadom

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Ponuđač usluga

Grad: Beograd ,Mokroluška nova 5 Google map

Oblasti poslovanja

KOMUNALNA DELATNOST

    ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE