• E_E_980x324_srp.jpg

JKP "Higijena" Pančevo

http://www.jkphigijena.rs

Bilatateralni sastanci

 • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
 • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
 • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Komunalno preduzeće koje u sklopu svojih delatnosti ima 6 radnih jedinica
1. Iznošenje otpada
2. Parking servis
3. Deponije
4. Ekosirovina
5. Zoohigijena
6. Radionica

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Ostalo

Grad: Pančevo ,Cara Lazara 57 Google map

Oblasti poslovanja

VODA

  VAZDUH

   ZEMLJIŠTE

    RECIKLAŽA

     KOMUNALNA DELATNOST