• E_E_980x324_srp.jpg

Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne sredine

Bilatateralni sastanci

  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne sredine
Saradnja sa organizacijam civilnog drustav u oblasti zastite zivotne sredine

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Državna administracija

Grad: Beograd ,Omladinskih brigada 1 Google map

Oblasti poslovanja

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE