• E_E_980x324_srp.jpg

Kemis

Bilatateralni sastanci

  • 12. oktobar 2016 (13:00 - 17:00)
  • 13. oktobar 2016 (11:00 - 17:00)
  • 14. oktobar 2016 (11:00 - 15:00)

sakupljanje prerada i uništavanje otpadaka

Zemlja: Srbija

Vrsta organizacije: Ponuđač usluga

Grad: Valjevo ,Bulevar palih boraca 91/92 br5 Google map

Oblasti poslovanja

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE